Vilje&Vej

Vilje&Vej er et journalistisk udviklingsprojekt. Formålet er at skabe alternative genrer og modeller for, hvordan man kan skabe og formidle politisk journalistik og journalistik om samfundsudviklingen.


I dag oplever vi, at en meget stor del af den politiske journalistik foregår i politikkens “markedsføringsafdeling”: Hvordan sælger politikerne deres politik til vælgerne?


Der bliver både fra borgerne (seere, lyttere og læsere) og fra aktørerne selv (politikere og journalister) i stigende grad udtrykt træthed over den vægtning, som gør den politiske debat til en sportskamp eller skønhedskonkurrence: Hvem er bedst til at håndtere situationer, skandaler, mistanker, dueller osv.


Toppolitikerne er bragt i en situation, hvor de er nødsaget til at slukke ildebrande og pleje omdømme i stedet for at udvikle politik.


Vi ønsker med Vilje&Vej at skabe et alternativ til den journalistik, der foregår i den politiske  “marketingsafdeling” ved at undersøge og udvikle nye former fra journalistik fra den politiske “innovationsafdeling” og fra det strategiske rum, hvor vægtige politiske emner af betydning drøftes.


Vi vil gerne definere dette rum bredt, som et åbent rum, hvor top-politikere, men også partiernes visionære fodfolk, lokalpolitikere, EU-politikere, praktikere og eksperter - herunder interesseorganisationer og engagerede borgere fra erhvervsliv, uddannelsesområdet, socialområdet og kulturlivet - deltager.


Vi er overbevist om, at den måde pressen afspejler det politiske på, påvirker den måde, hvorpå der bliver drevet politik.

Mange kritiserer fx den siddende VKO-regering for vælgerangst. Det samme siges ind i mellem om oppositionen, når modet til at tage fat på store og upopulære reformer, der på sigt kan redde vores velfærd, svigter.


Vi siger ikke at den politiske journalistik mangler objektivitet, slet ikke. Vi siger, at den måde man beskæftiger sig med politik på (i marketingrummet i stedet for i innovations- og strategirummet) påvirker politikken. Og i sidste ende også muligheden for demokratisk indflydelse og deltagelse. Det er klart, for alle former for undersøgende aktivitet påvirker det, der undersøges.


Det er derfor ikke vores ambition at skabe en mere objektiv journalistik. Vores ambition med vilje&vej er, at undersøge politik på en ny måde og lade flere komme til orde i en mere tillidsfuld og udviklingsorienteret atmosfære. Vi vil gerne være med der, hvor den oprindeligt gode hensigt med at drive politik udfoldes - nemlig det brændende engagement i samfundet og viljen til at skabe en vej til et endnu bedre samfund.


Nye typer journalistik - herunder vores - vil også påvirke den måde, der bliver drevet politik på. Det er naturligvis vort håb.Kontakt: anders@lskommunikation.dk
karen@lskommunikation.dkmailto:anders@lskommunikation.dkmailto:anders@lskommunikation.dkshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1

DE SYV BUD I Vilje&Vej


  1. 1. Lyt altid mere end du taler. Tavshed og omtanke er godt. Og der er tid nok.

  2. 2. Anerkend den positive hensigt hos din modpart - du ikke er enig, men din modparts gode hensigt er nyttig for dig at kende: Hvad tror han på? Hvad ønsker han?

  3. 3. Overvej oprigtigt hvilke gode ideer, der kan ligge i det, din modpart siger.

  4. 4. Anerkend at selv om I kan have samme mål, kan vejene dertil være helt forskellige.

  5. 5. Eksperimenter med at indkredse det, I begge to brænder for og undersøg: Hvor skiller vandene helt præcist? (Dette er mere en undersøgelse end en debat).

  6. 6. Vær konkret, når du beskriver, hvilke veje du vil gå for at nå et eksakt mål. Kom med mange konkrete eksempler. Hvis du bliver for abstrakt, kommer uenighederne til at ligge på et principielt plan i stedet for på det konkrete plan.

  7. 7. Fortæl åbent hvad du er i tvivl om og hvor du er usikker på om din vej er den rigtige. Fortæl også hvor du har fået positive input af din modpart.